Skip to content

Safety First ! ส่องอนาคตด้านสุขภาพและ ความปลอดภัยในโรงงาน

ในปัจจุบันนี้สุขภาพและ ความปลอดภัยในโรงงาน ในอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศอุตสาหกรรมทั่วโลกหรือแม้แต่ประเทศไทยต่างก็มีแนวคิด วิธีการ และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อมาเสริมสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และยังต้องได้ผลผลิตที่ยอดเยี่ยมตรงตามมาตรฐานการผลิด โรงกลึงพีวัฒน์เองก็ยังคงหาข้อมูลและอัปเดทเกี่ยวกับสิ่งนี้เพื่อนำมาปรับพัฒนาคุณภาพของพนักงานช่าง วิศวกร ในโรงกลึงของเราเสมอ โดยตามหลักแล้วทุกอุตสาหกรรมจะยึดหลักการเดียวกันว่าพนักงานทุกคนจะต้องมีความปลอดภัยเป็นสำคัญอันดับแรก เนื่องจากต้องทำงานท่ามกลางเครื่องจักร ตามด้วยส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงานและสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถยึดมาตรฐาน ISO 45001 ที่นับว่าเป็นมาตรการความปลอดภัยระดับสากลที่ทั่วโลกต่างต้องมี

5 เทรนด์พัฒนาสุขภาพและ ความปลอดภัยในโรงงาน ในอุตสาหกรรม

สำหรับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในโรงงานในอุตสาหกรรม ถ้าสังเกตต่างก็มีนวัตกรรมมากมายเพื่อมาช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยหากอธิบายแบบให้เห็นชัด ๆ ว่า 5 เทรนด์ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กรสามารถทำได้อย่างไร สามารถตามอ่านกันได้เลย

(1) การพัฒนาด้านสุขภาพและพลานามัยของพนักงานพื้นฐาน

สำหรับพื้นฐานด้านสุขภาพและพลานามัยของพนักงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำตั้งแต่ต้น ซึ่งในจุดนี้ควรจะมีในทุก ๆ องค์กรเพื่อที่ว่าจะสามารถพัฒนาชีวิตขั้นพื้นฐานของพนักงานให้เป็นไปในทิศทางที่ดี และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย โดยเรื่องที่จะต้องเน้นมีรายละเอียดดังนี้

  • การได้รับโภชนาการอาหารที่ครบถ้วน – สำหรับการได้รับโภชนาการอาหารที่ครบถ้วนนับเป็นสิ่งที่สามารถส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงานได้ในระยะยาว
  • การได้รับการดูแลทางร่างกายและจิตใจ – การทำงานของพนักงานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการใส่ใจในการดูแลสุขภาพทั้งในเรื่องของร่างกายและจิตใจที่จะต้องหมั่นเช็กเสมอนับว่าเป็นการป้องกันสุขภาพที่ดี
  • การให้ความสำคัญกับสังคมและเศรษฐกิจ – สังคมในที่ทำงานนับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเป็นไปในทิศทางบวก รวมทั้งเศรษฐกิจที่จะต้องให้ความสำคัญ เพื่อที่จะทำความเข้าใจพนักงานในเรื่องของสวัสดิการและรายได้ที่ดี
ความปลอดภัยในโรงงาน
Image by Freepik

(2) อัพเดทอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE ตามสายงานอุตสาหกรรม

การทำงานในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ นับเป็นสิ่งสำคัญที่ควรใส่ใจในเรื่องของยูนิฟอร์ม รวมไปถุงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE ตามแต่ละสายงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันที่ครบถ้วน และพนักงานทุกคนควรจะมีของตัวเองเพื่อสามารถเพิ่มความปลอดภัยในโรงงานให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี

  • ยูนิฟอร์มเหมาะสมกับรูปแบบการทำงาน – ยูนิฟอร์มนับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ควรดีไซน์ให้เหมาะสมกับการทำงานประเภทต่างๆ ซึ่งหนึ่งที่ทางต่างประเทศให้ความใส่ใจนั่นก็คือ การทำเสื้อผ้าที่ใส่สบาย ไร้รอยต่อ เบาทำให้สะดวกแก่การทำงาน หรือหากต้องมีถุงมือก็จะเป็นถุงมือถักไร้รอยต่อและเหมาะกับมือของบุคคลนั้นๆ 
  • อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE – สำหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE นับเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องตระเตรียมให้พร้อม แต่ทั้งนี้การเพิ่มระบบเซ็นเซอร์ภายในชุด เพื่อเช็คอัพติดตามการทำงานของพนักงาน เพื่อดูความปลอดภัยได้ตลอดเวลาคือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ
  • ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเช็คสุขภาพของพนักงาน – การติดตั้งอุปกรณ์พิเศษที่มีการออกแบบเฉพาะ เพื่อเช็คสุขภาพในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจ แคลอรี่ที่เผาผลาญ จำนวนที่ก้าวเดิน ความดัน ระดับออกซิเจน ระดับเหงื่อ สัญญาชีพ และ ปริมาณแอลกอฮอล์สิ่งเหล่านี้จะสามารถดูแลสุขภาพเพิ่ม ความปลอดภัยในโรงงาน ให้กับขณะที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

(3) รวบรวมข้อมูลการทำงานของพนักงานเพื่อพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัย

การรวบรวมข้อมูลการทำงานของพนักงานแต่ละคนจะสามารถพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์ได้หลายด้านทั้งในแง่ของความปลอดในการทำงาน หรือการคาดการณ์เหตุการณ์อันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งถือว่าเป็นการหาแนวทางป้องกันก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง เพื่อลดการเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ หรือการเกิดโรคในระยะยาวได้

(4) การปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมช่วยในการทำงาน

การปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมก็นับเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะทำให้ระบบการทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นพัฒนาในด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ก็ยิ่งจะสร้างความปลอดภัยในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น โดยสิ่งเหล่านี้สามารถพัฒนาได้จากเครื่องในโรงงานอุตสาหกรรมปรับการใช้งานที่ง่ายขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น หรือการพัฒนาแอพลิเคชั่นที่เพิ่มความสะดวกในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ความปลอดภัยในโรงงาน
Image by fxquadro on Freepik

(5) การเลือกใช้หุ่นยนต์หรือพาหนะในงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

การเลือกใช้หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งพาหนะต่างๆ ที่เน้นในรูปแบบเป็นมิตรกับพนักงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือสิ่งที่หลายๆ โรงงานอุตสาหกรรมต่างก็พากันใส่ใจมากยิ่งขึ้น เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน ในขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานได้ ส่วนใหญ่ที่มักจะพบได้แก่

  • การเลือกใช้รถที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ EV – การเลือกใช้รถที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ EV ถ้าหากนึกง่ายๆ ก็คือรถที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นมิตรกับพนักงานและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เพราะระหว่างการใช้งานจะไม่สร้างสิ่งที่เป็นมลพิษทางอาการได้นั่นเอง
  • การเลือกใช้รถหรืออุปกรณ์ต่างๆด้วยระบบ AV – สำหรับระบบ AV คือระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่สามารถเห็นได้มากยิ่งขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างเช่น  หุ่นยนต์จัดส่งสินค้า , หุ่นยนต์ช่วยงานโรงงาน เป็นต้น
  • การเลือกใช้รถยนต์ไร้คนขับ – นับว่าเป็นนวัตกรรมที่กำลังมีขึ้นในอนาคตเพื่อลดอุบัติเหตุขณะจัดการส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง สามารถหลีกเลี่ยงยานพาหนะ คน และสิ่งกรีดขวางอื่น ๆ ได้ สามารถใช้ได้กับทุกสภาพแวดล้อม รวมทั้งคาดการณ์เหตุการ์ที่เป็นอันตราย

สุขภาพและ ความปลอดภัยในโรงงาน เกิดจากผู้เชี่ยวชาญ

ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในโรงงาน สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือการเลือกเฟ้นผู้เชี่ยวชาญมาช่วยจัดการระบบผ่านการคิด วิเคราะห์ สรุปผล และหาแนวทางป้องกันในเรื่องของสุขภาพ รวมทั้งความปลอดภัยขณะการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงขณะทำงาน ในเวลาเดียวกันเจ้าขององค์กรเองก็ควรจะให้ความสำคัญและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

Cover Image : Image by senivpetro on Freepik

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
หมวดหมู่
ติดตามเราใน Social

สาระนิยม
ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านงานผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและกระบวนการทางวิศวกรรม

โรงกลึงพี-วัฒน์ ยึดมั่นปรัชญาในการทำงานตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น เราเน้นใส่ใจลูกค้า มอบงานคุณภาพสูง ตรงต่อเวลา ราคาเหมาะสม ควบคุมงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

“ร่วมมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”

ป้ายกำกับ

ai (4) artificial intelligence (3) CNC Machining (6) CNC Machining Center (7) Internet of Things (4) IoT (6) robot (3) Robotics (2) SpaceX (2) sustainability (3) ก๊าซเรือนกระจก (3) งานกลึง cnc (6) จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (3) บล็อคเชน (2) ประหยัดพลังงาน (2) ปัญญาประดิษฐ์ (5) พลังงานทดแทน (3) พลังงานลม (2) พลังงานหมุนเวียน (3) ภาวะโลกร้อน (3) มลพิษทางอากาศ (2) มลภาวะทางอากาศ (2) รักษ์โลก (6) ลดมลพิษ (2) ลดโลกร้อน (6) วันหยุดบริษัท (4) วิทยาการหุ่นยนต์ (2) หุ่นยนต์ (4) หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (5) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (3) อุตสาหกรรม (3) อุตสาหกรรม 4.0 (3) อุตสาหกรรมการผลิต (3) อุตสาหกรรมยานยนต์ (3) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (4) อุตสาหกรรมโรงงาน (3) อุทกภัย (2) เครื่อง CNC (5) เครื่องกลึง CNC (7) เครื่องจักร CNC (4) เครื่องจักรกล CNC (3) เทคโนโลยีโรงงานอุตสาหกรรม (2) เทรนด์ (2) เทรนด์ 2023 (3) แนวโน้มอุตสาหกรรม (2)