Skip to content

เกี่ยวกับบริษัท

Industrial & Manufacturing Company

จัดหาโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและยั่งยืน

ประวัติ บริษัท พี-วัฒน์ 2016 จำกัด

บริษัท พี-วัฒน์ 2016 จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ได้ดำเนินงานด้านการผลิตชิ้นงานตามแบบ หรือตามที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอะไหล่อุตสาหกรรม เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนโรบอท ชิ้นส่วนยานยนต์ อะไหล่แต่งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ ชิ้นงานเฉพาะด้าน งานเชื่อมตามแบบและประกอบ เราสนับสนุนกลุ่มลูกค้าทั้งรายใหญ่-รายย่อย บริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

เราใช้กระบวนการผลิตและทีมช่างที่มีเทคนิคชั้นสูง เช่น การเจาะ
การกัด การกลึง การคว้าน การปาด การต๊าปเกลียว งานเชื่อมชิ้นส่วนโลหะและประกอบชิ้นงาน  มีประสบการณ์มากมายกับวัสดุและอุปกรณ์หลายรูปแบบ ควบคุมงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตดังกล่าว อาทิเช่น เครื่องจักร CNC Machining Center เครื่องจักรกลึง Lathe CNC ควบคุมมาตรฐานและตรวจสอบชิ้นงานทุกชิ้นด้วยเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำสูง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีทีมงานช่างผู้ชำนาญงาน ซึ่งผ่านการอบรมและทดสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อรักษามาตรฐาน และมีวิศวกรมืออาชีพที่มุ่งเน้นนำเทคโนโลยีระดับสูงมาช่วยในการทำงานให้ทันสมัย

เรายังใส่ใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย

“ร่วมมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”

1 0 +
ผลงานที่ประสบความสำเร็จ
20 +
ทีมงานช่างและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
90 %
ความพึงพอใจจากลูกค้า

01. ความคิดสร้างสรรค์
ทักษะความสามารถ

ทีมงานช่างของเรามากประสบการณ์ และมีทักษะในการใช้เครื่องมือขั้นสูง เราใส่ใจเรื่องการคัดเลือกทีมงานมาอย่างดี ทีมงานของเราจึงรวมไปด้วยช่างรุ่นใหม่ และช่างรุ่นเก๋า ทำให้ผลงานออกมายอดเยี่ยม มีความลงตัว เต็มไปด้วยแนวคิดของคนรุ่นใหม่ และถูกกลั่นกรองด้วยคนรุ่นเก่าที่มากประสบการณ์

02. เทคโนโลยี
เทคนิคการวิเคราะห์

เราควบคุม กำกับ ดูแล และลงมือทำด้วยตัวเอง โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์งานระดับอุตสาหกรรม เชี่ยวชาญและมีความรู้ในการนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ๆ มาใช้ และวิเคราะห์งานอย่างมีกระบวนการ

03. ค้นคว้า สังเกตและตั้งคำถาม

เราพัฒนากระบวนการด้านวิศวกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง และมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เราเฝ้าสังเกตความเป็นไปของโลกเสมอ เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิตอล

เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นลำดับแรก เพื่อผลิตงานที่ตรงความต้องการมากที่สุด

กระบวนการผลิตของเรา จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่างานจะตรงตามต้องการ และถูกส่งมอบตรงเวลา ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้คุณ และได้สินค้าที่มีคุณภาพ

Works Ideology

- ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
- งานตรงตามต้องการ
- ส่งมอบทันเวลา
- ราคาเหมาะสม

"โลกกำลังเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่ผ่านมา หลายธุรกิจถูกคุกคามจากซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ โรงกลึงพี-วัฒน์ ซึ่งจดทะเบียนบริษัทจำกัดอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ได้เล็งเห็นความเป็นไปของกระแสโลก เรามีการทบทวนกระบวนการทำงานและปรับปรุงให้ทันสมัย มุ่งเน้นการพัฒนาทีมงานทั้งในด้านทัศนคติ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ขณะเดียวกันเราพัฒนาทักษะและรูปแบบการให้บริการลูกค้า เพื่อให้งานออกมาตรงตามต้องการและส่งมอบได้รวดเร็วที่สุด"
ดนสรณ์ รัตนแสงสกุลไทย / ภูริวัฒน์ เนื่องจำนงค์
#กรรมการผู้จัดการ #บริษัท พี-วัฒน์ 2016 จำกัด