อนาคตที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ เครื่องจักร CNC

เครื่องจักร CNC

สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต้องใช้ เครื่องจักร CNC และได้ติดตามอัพเดตข่าวสารอยู่เสมอ น่าจะพอระแคะระคายมาบ้างแล้วว่าการใช้เครื่องจักรแบบเก่าอย่างเดียวกับอุตสาหกรรมนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป

ด้วยอนาคตของการผลิตประเภทนี้นั้นมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น รวมถึงความต้องการที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดจนเรื่องของความต้องการด้านเวลาในการผลิต และแรงกดดันเรื่องต้นทุน ทั้งหมดล้วนเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการบรรลุความยืดหยุ่นในการผลิต ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ

โดยเราสรุปอนาคตที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักร CNC เป็น 5 ประเด็นสำคัญที่จะพูดถึงผ่านเนื้อหาด้านล่างได้ดังนี้

 • เปลี่ยนไปใช้การผลิตแบบ “High-Mix, Low-volume”
 • เน้นใช้งานเครื่องจักร CNC อเนกประสงค์เพื่อให้จบครบในเครื่องเดียว
 • เน้นระบบอัตโนมัติ CNC รวมถึงกระบวนการสนับสนุนต่าง ๆ 
 • ใช้งานซอฟต์แวร์วางแผนการผลิตและจัดการทรัพยากรเพื่อให้สามารถควบคุมการผลิตได้อย่างเต็มที่
 • ดำเนินรอยตาม “Mega Trend” (แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ) ซึ่งสำหรับอุตสาหกรรมนี้ เน้นเรื่องของการสร้างฐานการผลิตใหม่ และความพร้อมใช้งานของแรงงานเป็นตัวกำหนด
เครื่องจักร CNC
Image by onlyyouqj on Freepik

ทบทวนอนาคตครบทั้ง 3 ภาคส่วนของอุตสาหกรรม CNC

ก่อนที่จะไปวิเคราะห์เจาะลึกเพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจของคุณเอง สามารถทบทวนลักษณะและแนวโน้มของการผลิต CNC ในอนาคตทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งหมด ผู้ผลิตรายบุคคล และพื้นที่ส่วนของโรงงาน ซึ่งแนวโน้มส่วนใหญ่มีผลกระทบในหลายระดับนอกเหนือจากที่กล่าวผ่านเนื้อหาทั้งสามสิ่งนี้

อุตสาหกรรมการผลิต

ความยั่งยืนมีความสำคัญพื้นฐานสำหรับอนาคตของโลกและมนุษยชาติกันเลยทีเดียว ซึ่งความยั่งยืนในหลักสากลสามารถสรุปได้เป็นสามมุมมองที่สำคัญ หรือที่เรียกกันว่า “Triple-P” ประกอบด้วย ผู้คน (People), โลก (Planet) และความสามารถในการทำกำไร (Profitability) 

ภาคของอุตสาหกรรมการผลิตนั้นต้องการประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่สูงขึ้น การผลิตที่ตรงเวลามากขึ้น การปล่อยของเสียน้อยลง และนำเอารูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาใช้ เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยลดการปล่อย CO2 ซึ่งการพัฒนาสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีการนำระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้น แถมยังทำให้การผลิตมีความหมาย มีความปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย

เครื่องจักร CNC
Image by kjpargeter on Freepik

คำกล่าวถึงการเพิ่มระดับของระบบอัตโนมัติที่บอกว่าเห็นได้ชัด สามารถพิสูจน์ได้ด้วยรายงานจาก IFR (International Federation of Robotics) ซึ่งมีข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของการติดตั้ง “แขนหุ่นยนต์” เฉลี่ยต่อปีประมาณ 6% และเพื่อให้มองภาพของการเติบโตนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีการเปิดเผยตามข้อมูล IRF เศรษฐศาสตร์ของอ็อกซ์ฟอร์ด ได้สรุปโดยสมมติว่าอัตราการใช้หุ่นยนต์นั้นเร็วขึ้น 30% เมื่อเทียบกับพื้นฐานทั้งหมดอาจนำไปสู่การเพิ่มมูลค่า 4.9 ล้านล้านยูโร หรือ 5.3% ของ GDP โลกในปี 2030!

เป็นที่น่าสังเกตว่าระบบอัตโนมัติไม่ได้แพร่หลายเฉพาะในแง่ของอัตราการทำงานอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งนี้ครอบคลุมถึงการวางแผนการผลิต ซึ่ง IFR ได้ให้ความสำคัญและมองว่านี่เป็นหนึ่งใน Mega Trend ในอนาคตอันใกล้นี้ จากข้อมูลทั้งหมดสามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกับโรงกลึงที่ต้องใช้เครื่องจักร CNC ของคุณได้

บริษัทผู้ผลิต

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ผลิตทางอุตสาหกรรมและความโปร่งใสของการเชื่อมต่อระหว่างโรงงานที่มากขึ้น นำมาสู่การผลิตแบบ “High-Mix, Low-volume”

เครื่องจักร CNC
Image by liuzishan on Freepik
 • เพิ่มการปรับแต่งและตัวแปร : ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีความซับซ้อนมากขึ้นและปรับแต่งได้ตามความต้องการ แต่ก็แลกมาด้วยอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของชิ้นงานในการผลิตก็สั้นลงและมีความไม่แน่นอนมากขึ้น เมื่อต้องรวมกับระยะเวลารอคอยสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการในการผลิตต้องผสมผสานประสิทธิภาพเข้ากับความยืดหยุ่นและมีความโปร่งใส
 • การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในตลาด : ความหมายของสิ่งนี้อาจหมายถึงความผันผวนของอุปสงค์โดยรวมหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมที่ต้องการ “การปรับตัว” อย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งนี้ต้องการความยืดหยุ่นในการผลิต รอบการวางแผนที่สั้นลงอาจเกิดจากสาเหตุตามสัญญา หมายความว่าทั้งร้านขายเครื่องจักรหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าจะผลิตอะไรหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ นี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างมาก
 • ข้อกำหนดด้านคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับมีความต้องการมากขึ้น : ไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ แต่ในอุตสาหกรรมการสร้างเครื่องจักรโดยทั่วไป ก็โดนความกดดันในเรื่องการลดต้นทุนอยู่เสมอ ทำให้ต้องหาวิธีใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนความสามารถในการทำกำไรจากการผลิตและการใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
 • โรงงานมีการเชื่อมต่อระหว่างกันมากขึ้น : เนื่องจากการผลิตมักจะเกิดขึ้นในเครือข่ายบางแห่ง ความโปร่งใสและการแบ่งปันข้อมูลจึงเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น ในโลกของการผลิตที่มีการเชื่อมต่อกัน การเปิดใช้งานโดยซอฟต์แวร์เพื่อดำเนินการผลิต เราสามารถรู้ได้ทันทีเมื่อชิ้นส่วนที่จำเป็นในการผลิตมาถึง เรียกว่ารู้โดยไม่ต้องเสียเวลาสอบถาม สามารถเช็คหลาย ๆ กระบวนการได้จากซอฟต์แวร์

เครื่องจักร CNC และพื้นที่การผลิต

ปัจจุบันนี้ เครื่องจักร CNC อเนกประสงค์เป็นที่นิยมอย่างมาก สนับสนุนการรวบรวมข้อมูล และระบบกระบวนการ มีซอฟต์แวร์การวางแผนการผลิต ช่วยให้สามารถควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเน้นย้ำเรื่องของการ “จบงานในเครื่องเดียว” ส่งผลให้เครื่องจักรอเนกประสงค์กลายเป็นสิ่งฮอตฮิต การใช้งานสิ่งนี้หมายความว่ากระบวนการตัดเฉือนนั้นเสร็จสมบูรณ์ได้โดยใช้การจับยึดที่น้อยลง และมักจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด ที่มี 4 หรือ 5 แกน สามารถตอบสนองความต้องการในการออกแบบชิ้นงานมากขึ้น และตัดสินใจเลือกวิธีการผลิตที่เหมาะสมได้อย่างแม่นยำกว่าที่เคย

เครื่องจักร CNC
Image by usertrmk on Freepik

การรวมหลาย ๆ อุปกรณ์เพิ่มเติมในเครื่องเดียวที่สนับสนุน CNC Machining เช่น การล้าง การวัด การทำเครื่องหมาย การตกแต่ง และอื่น ๆ ได้ถูกรวบรวมเข้ากับระบบอัตโนมัติเพื่อผลผลิตและกำลังผลิตที่สูงขึ้น มีกระบวนการที่มีเสถียรภาพมากขึ้น จัดการสิ่งที่ซับซ้อน ทั้งหมดนี้สั่งการได้ด้วยซอฟต์แวร์ 

ความท้ายทายในการวางแผนการผลิตและการจัดการทรัพยากรการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของข้อมูล การทำงานร่วมกันระหว่างคน ซอฟต์แวร์ และเครื่องจักร จำเป็นต้องมีตัวเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ สำหรับบทบาทดังกล่าวก่อนหน้านี้จะเป็น Excel แต่ปัจจุบันก็ไม่สามารถจัดการกับความซับซ้อนได้ดีเท่ากับซอฟต์แวร์การวางแผนการผลิตเฉพาะทาง

ระบบอัตโนมัติ CNC อัจฉริยะ คืออนาคต?

ทุกความไม่แน่นอนในอนาคตสามารถจัดการได้ “ด้วยการวางแผน” การมีเครื่องมือที่ดี มีมายด์เซตต่อเรื่องนั้น ๆ ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนเรื่องของอุตสาหกรรม CNC สิ่งที่เหมาะสมและจำเป็นคือ “ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ” โดยสิ่งนี้สามารถรวบรวมประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวทางกายภาพ เข้ากับกระบวนการการวางแผนการผลิต เกิดเป็นการผลิตแบบผสมผสาน มีความหยืดหยุ่น สั่งการได้จากทุกที่บนโลก เรียกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ไปตลอดกาล 

สุดท้ายยังคงไว้ซึ่งหลักความยั่งยืนสากล “Triple-P” สมดุลสำคัญครบ ทั้ง โลก ผู้คน และผลกำไร…

Cover Image : Image by Freepik

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก : FASTEMS

ส่องเทรนด์ CNC Machining ที่น่าจับตามองปี 2022

เครื่อง cnc

เหมือนจะห่างหายกันไปพอสมควรสำหรับเรื่องราวของ CNC Machining เจ้าเครื่อง CNC จักรกลที่เป็นคีย์แมนแห่งอุตสาหรกรรมการผลิตในหลายแขนง ซึ่งต้นปีแบบนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่ควรค่าแก่การอัพเดตเทรนด์ต่าง ๆ ที่ “กำลังจะ” หรือดำเนินอยู่ในกาลปัจจุบัน และแน่นอนเลยว่าหากมีการคาดการณ์ที่ดี จะส่งผลต่ออนาคตของอุตสาหกรรมได้ไม่มากก็น้อย

อย่างที่บอกไปช่วงต้น การก้าวเข้าสู่เดือน 3 ของปีปฏิทิน ถือว่ามันยังเป็นอะไรที่ใหม่อยู่สำหรับปี 2022 คงเป็นเรื่องดีไม่ใช่น้อยหากเราได้รู้เกี่ยวกับเทรนด์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และปีต่อ ๆ ไป โดยเฉพาะ “ผู้ผลิต” การจับตาดูโลกของเครื่อง CNC เพื่อเตรียมพร้อมเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการพัฒนาที่สำคัญ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้

เครื่อง cnc

ยกระดับอุตสาหกรรมด้วย 4 เทรนด์ CNC Machining ปี 2022 

จั่วหัวกันแบบ “เล่นใหญ่” เอาไว้ก่อน ส่วนเทรนด์ที่เราจะนำมาฝากผ่านเนื้อหาด้านล่างนี้จะช่วยยกระดับได้แค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกปรับใช้ให้ตรงกับอุตสาหกรรมของคุณ สำหรับโลกธุรกิจนั้นนอกจากจะต้องมีจุดยืนที่แข็งแกร่งแล้ว การปรับตัวให้ทันตามเทรนด์โลกเป็นสิ่งที่คุณเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเรารับรองเลยว่า 4 เทรนด์ เครื่อง CNC ที่คุณจะได้ยลต่อไปนี้ จะช่วยเสริมสร้างมุมมองที่กว้างขึ้นสำหรับปี 2022 แน่นอน!

1. การผสมผสาน CNC Machining เข้ากับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

จะกล่าวว่าเป็นความแตกต่างที่ลงตัวได้หรือเปล่า? เนื่องด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างกันของ “เครื่องจักรกล CNC” กับ “เครื่องพิมพ์ 3 มิติ” นั้นสวนทางกันเป็นอย่างมาก อย่างแรกใช้เพื่อตัดชิ้นส่วนออก ส่วนอย่างหลักนั้นเป็นการเสริมสร้างส่วนที่ต้องการให้เป็นรูปทรงมากขึ้น แต่สำหรับผู้ผลิตแล้ว “เราไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง”

แยกเฉพาะเรื่องของการขึ้นแบบ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ นั้นโดดเด่นและตรงจุดกว่าในเรื่องนี้ แต่เมื่อพูดถึงเรื่องของความแม่นยำ เครื่องจักรกล CNC นั้นทำได้ละเอียดยิบในระดับ 0.025 มม. ขณะที่เครื่องพิมพ์ 3 มิติทั่วไปอยู่ที่ 0.1 มม. เท่านั้น

ปี 2022 มีหลายโรงงานริ่เริ่มนำการ “ผลิตแบบไฮบริด” มาใช้ ซึ่งการที่พูดถึง CNC นั้นหมายถึงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกัด การกลึง การเผาหล่อด้วยเลเซอร์โลหะโดยตรงหรือกระบวนการเติมแต่งอื่น ๆ โดยอาจมีการประเมินก่อนเริ่มโครงการ มองหาจุดที่สามารถใช้ CNC Maching กับ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ดำเนินการร่วมกัน เช่น ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ในการขึ้นแบบ พอถึงในขั้นตอนของการสร้างผลิตภัณฑ์ จะเป็นการจัดการของ CNC Machining ล้วน ๆ

เครื่อง cnc

2. Digital Twins สำหรับเครื่องจักรกล CNC โดยเฉพาะ

หนึ่งใน IoT (Internet of Things) ที่จะเข้ามายกระดับการผลิตให้มีคุณภาพมากกว่าเดิม จะดีแค่ไหน หากคุณสามารถสร้างแบบจำลองการผลิตที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณก่อนดำเนินการด้วยแนวคิดนี้

ผู้คนในภาคอุตสาหกรรมจำนวนไม่น้อยเริ่มใช้ Digital Twins เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องจักร ไปจนถึงกระบวนการต่าง ๆ เรียกได้ว่าการใช้เทคโนโลยีนี้นั้นเสมือนตัวแทนมากกว่าจะเป็นแค่แบบจำลองโดยทั่วไป

ให้เห็นภาพชัดเจนกว่าเดิม การจำลองมักเป็นการแสดงกระบวนการอย่างเดียว แต่ดิจิทัลทวินส์สามารถปรับขนาดได้ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการที่ซับซ้อนหลายอย่างพร้อมกันได้อีกด้วย

หนึ่งในเทรนด์ CNC ที่น่าจับตามองสุด ๆ ในปีนี้ก็คือการนำดิจิทอลทวินส์มาใช้ในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อหลีกเลี่ยง “เซอร์ไพรส์” อันไม่พึงประสงค์ การมีผลิตภัณฑ์อยู่บนคลาวด์จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการเขียนโปรแกรม CNC กับเครื่องมือและตัวยึดที่ใช้กับแต่ละเครื่องได้เลย

3. เพิ่มการลงทุนในระบบอัตโนมัติ

เป็นสิ่งที่คาดว่าน่าจะเติบโตมากในปี 2022 จากที่ได้เริ่มรับความสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในบทความต้นทางได้ยกตัวอย่างถึงบริษัทหนึ่ง ได้เสนอเซลล์หุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วยกล้องซึ่งใช้ในการโหลดหรือยกเลิกการโหลดเครื่อง CNC แบบอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถติดตั้งสเตชั่นเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับการเลี้ยว การวัด และการทำเครื่องหมายได้ทันที

อีกกรณีหนึ่ง เป็นการร่วมกันระหว่าง Mitsubishi และ AIST ส่งผลให้เกิดโซลูชันเครื่อง CNC ที่รวมระบบอัตโนมัติและ AI เข้าด้วยกัน โดยเป็นระบบแก้ไขข้อผิดพลาดที่ใช้ AI ในการประเมินความคลาดเคลื่อนระหว่างตำแหน่งปัจจุบันของเครื่อง CNC กับค่าคำสั่งของเครื่อง

การทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่าวิธีการดังกล่าวเพิ่มความแม่นยำขึ้นถึง 51% เมื่อเทียบกับตัวเลือกที่ไม่ใช่ AI ที่เจ๋งกว่านั้นก็คือเทคโนโลยีนี้สามารถใช้แก้ไขได้แม้กระทั่งในระหว่างการตัดเฉือนแบบไดนามิก ซึ่งขั้นตอนนี้จะช่วยประหยัดเวลาและยังรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับสูงอีกต่างหาก!

เครื่อง cnc

4. การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและคาดการณ์เพิ่มเติม

น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันไม่น้อยสำหรับเทรนด์นี้ เพราะเป็นกระแสที่โรงกลึงพีวัฒน์ติดตาม และบอกเล่าผ่านบทความสาระอุตสาหกรรมมาตลอด ซึ่งเทรนด์นี้ไม่ใช่แค่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต แต่เรื่องยกระดับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและคาดการณ์เพิ่มเติม จะกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต

การบำรุงรักษาเชิงปฏิกิริยา การชะลอค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอาจทำให้เสียเวลาในการทำงานและทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นสิ้นเปลือง ในทางการกลับกัน การยกระดับมาตรการนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุด

AI (ปัญญาประดิษฐ์) มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกระบวรการนี้ เนื่องด้วยการคาดการณ์จากข้อมูลที่แม่นยำนั้นส่งผลให้การกำหนดวันเวลาการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อลดโอกาสของความเสียหายได้ดีที่สุด โดยเฉพาะการแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหาก่อนที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับความเสียหายที่ไม่ทันคาดคิด

เครื่อง cnc

นอกจาก 4 เทรนด์ที่น่าจับตามองที่เราได้ร่ายยาวไปทั้งหมดแล้ว การเรียนรู้ CNC Machining สำหรับตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่ยืดหยุ่น เป็นสิ่งที่หลายองค์กรเริ่มมุ่งเน้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อบรบสำหรับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นในปี 2022 ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนถึงความสำคัญและความนิยมของเครื่อง CNC เป็นอย่างมาก การเรียนรู้เชิงลึกไม่ได้อยู่ที่ช่างเครื่อง CNC อย่างเดียวต่อไป การฝึกอบรมทักษะการผลิตอย่างต่อเนื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ตลอดกระบวนการ นอกจากเรื่องความยืดหยุ่นสำหรับเลือกใช้ออปชั่นที่เหมาะสมต่อเครื่องจักรแบบต่าง ๆ แล้ว เรื่องของบุคลากรนั้นก็จะถูกพัฒนาไปด้วยการ ส่งผลให้การอุตสาหกรรมการผลิตสามารถดำเนินการได้แบบไร้รอยต่อ…

ขอขอบคุณข้อมูลสาระดี ๆ จาก americanmachinist.com มา ณ ที่นี้

CNC เครื่องจักรอัจฉริยะ ผู้เนรมิต เคส หรือ คีย์แคป ให้ Mechanical Keyboard

คีย์แคป

หากพูดเรื่อง “คีย์บอร์ด” .. ณ เวลานี้เชื่อว่าหลายต่อหลายคนน่าจะได้ยินชื่อของ “แมคคานิคอล คีย์บอร์ด” (Mechanical Keyboard) กันมากขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่า จากอุปกรณ์ที่ถือเป็นของ “เฉพาะกลุ่ม” ซึ่งก็เริ่มได้รับความนิยมมเรื่อย ๆ ตามความต้องการของบรรดาผู้ใช้งานที่อยากจะเพิ่มสุนทรียภาพในการทำงาน หรือกิจกรรมอะไรก็ตามที่มีคีย์บอร์ดเป็นตัวเชื่อม 

ซึ่งจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่นั้นถ้าจะบอกว่าเกิดขึ้นจากกลุ่มเฟซบุค “จัดโต๊ะคอม” การกล่าวอ้างเช่นนี้เห็นทีจะไม่ใช่เรื่องที่เกินเลยแต่อย่างใด เพราะใครที่สิงสถิตย์อยู่ในกลุ่มนั้น ส่วนใหญ่แล้วล้วนมี แมคคานิคอล คีย์บอร์ด เป็นไอเทมหลักฃองส่วนประกอบทั้งหมดบนโต๊ะทำงาน ตั้งเด่นเป็นสง่าน่าหลงไหล ทำเอาหลายคนที่อาจจะไม่เคยใช้ รู้จักแต่ไม่เคยได้เห็นจริง ๆ เกิดกิเลสอยากหามาลองบ้างเต็มไปหมด

ส่วนอะไรที่ทำให้ แมคคานิคอล คีย์บอร์ด นั้นกลายเป็นของสุดฮิตในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา… อ่ะ?!.. แต่พอเริ่มอ่านมาเรื่อย ๆ น่าจะมีหลายคนเหมือนกันที่เริ่มเอะใจแล้วว่า “มันเกี่ยวอะไรกับสาระอุตสาหกรรม???” 

ยังจำเรื่องของ CNC Machining Center กันได้รึเปล่า.. หากใครไม่อยากย้อนกลับไปอ่าน นิยามสั้น ๆ คือ CNC คือเครื่องจักรจอมทัพแห่งอุตสาหกรรมการผลิต และการสร้างส่วนประกอบของ แมคคานิคอล คีย์บอร์ด นั้นก็มีการใช้เครื่อง CNC ในการเนรมิตขึ้นมา เอาที่เด่น ๆ สองส่วนหลักที่บอกไปแล้วต้องอ๋อแน่นอน นั่นก็คือ “เคส” กับ “คีย์แคป” นั่นเอง

คีย์แคบ cnc

แมคคานิคอล คีย์บอร์ด หลัก ๆ มีแบบไหนบ้าง?

แมคคานิคอล คีย์บอร์ด แบ่งออกเป็นแบบหลักได้ 3 แบบด้วยกัน อย่างแรกจะเป็นแบบสำเร็จรูปมาแล้วแต่สามารถนำไปปรับทำเพิ่มเองได้ โดยในภาษาของกลุ่มจะเรียกว่า “ม็อด” (Mod) อาทิ Keychron, Iquinox, Royal Kludge, Anne Pro และ Leopold

ส่วนอีกแบบที่เรียกว่า “คัสตอม” (Custom) จะเป็นการบิวท์ขึ้นเองทั้งหมด หมายความว่าคุณสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นเพื่อสร้างขึ้นมาให้เป็นคีย์บอร์ดในสไตล์คุณ ซึ่งในแบบหลังนี้ก็อาจจะใช้เวลาศึกษาพอสมควรหากต้องการทำด้วยตัวเอง รายละเอียดของแบบนี้นั้นมีเยอะมากจริง ๆ หากเป็นผู้เริ่มเล่นส่วนตัวไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่

แบบสุดท้ายก็ยังอยู่ในหมวดคัสตอมเช่นกัน แต่จะเป็นการคัสตอม “โดยผู้ผลิต” ซึ่งในแดนสนธยานี้จะเรียกว่าเป็นการซื้อแบบ GB (Group Buy) แต่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายกว่านั้นมันก็คือการพรีออเดอร์นั่นแหละ

ความเจ๋งของการซื้อคีย์บอร์ดคัสตอมแบบ GB คือทางผู้ผลิตจะมีการทำ Intersets Check (IC) ก่อนเพื่อดูผลตอบรับว่าสิ่งที่เค้าได้ดีไซน์ออกมานั้นมีคนให้ความสนใจมากน้อยเพียงใด และหากมีความต้องการเพียงพอ ก็จะต้องมีการรวบรวมเงินเพื่อผลิตออกมา โดยระยะเวลาจะอยู่ในช่วง 3-12 เดือน แล้วแต่แบรนด์ ฟังดูต้องรอนานกันเลยทีเดียว แต่เพื่อแลกกับการเป็นเจ้าของคีย์บอร์ดที่เพียงหลักร้อยบนโลกใบนี้ มันก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยใช่มั้ยล่ะ..

ก่อนจะมาเป็น แมคคานิคอล คีย์บอร์ด ต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง?

เคส คีย์บอร์ด (Keyboard Case)

ง่าย ๆ ตรงตัวเลย เป็นส่วนประกอบที่เป็นหน้าตาแถมยังส่งผลสำคัญต่อเสียงโดยตรง วัสดุที่นำมาใช้มีให้เลือกหลากหลาย ทั้ง สแตนเลส, อะครีลิค, โพลี-คาร์บอเนต, ทองเหลือง และ อลูมิเนียม ซึ่งแบบหลังได้รับความนิยมมากสุด

แผงวงจร (PCB)

หัวใจของคีย์บอร์ด ขึ้นชื่อว่าเป็นแผงวงจรแล้วหน้าที่ของเขาก็คือควบคุมทุกอย่าง ปัจจุบันนั้นควบคุมโดยโปรแกรม QMK ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับตั้งค่าคีย์บอร์ดแบบ Open Source ที่รองรับฟังก์ชันและมีความหลากหลายที่สุดตอนนี้

เพลท (Plate)

เป็นตัวเชื่อมระหว่าง “เคส” และ “แผงวงจร” ใช้สำหรับยึดทั้งสองสิ่งที่ว่า รวมถึงความสามารถในการจับสวิตช์ให้ตรงตามช่องอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมดตามแถว ส่วนวัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้มีให้เลือกหลากหลายคล้ายกับเคส

สแตบ (Stabilizers)

เป็นตัวประคองปุ่มที่ยาวตั้งแต่ 2U ขึ้นไป เช่น Spacebar, Backspace, Shift และ Enter หน้าที่ของ สแตบ จะช่วยให้เวลาเรากดคีย์บอร์ดแล้วจะลงไปพร้อมกันทั้งหมด ไม่เอียงไม่ข้างใดข้างหนึ่ง

สวิตช์ (Switch)

อีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อสัมผัสฟีลลิงต่าง ๆ ในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงต้านต่าง ๆ ในวงการจะแบ่งออกเป็น 3 แบบหลัก ได้แก่ Clicky, Tactile และ Linear ซึ่งแต่ละแบบนั้นมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทั้งหมด

คีย์แคป (Keycap)

หากมีเคสเป็นกรอบแล้ว “คีย์แคป” เสมือนหน้าตาของคีย์บอร์ดคุณเลยล่ะ จะหล่อไม่หล่อ ชอบไม่ชอบ สวยไม่สวย ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้พอสมควร นอกจากจะเป็นเรื่องของดีไซน์ความสวยงามแล้ว ยังมีหลายแบบหลายทรงให้เลือกอีกด้วย

คีย์แคบ cnc

จริง ๆ แล้วยังมีอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นตัวช่วยเสริมอีกเพียบเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานก็ดี ความสวยงามก็ดี แต่ทั้งหมดที่ได้กล่าวไปนับเป็นส่วนประกอบหลักที่เพียงพอแล้วต่อการบิวท์คีย์บอร์ด หากต้องการไปลึกกว่านี้บอกเลยว่าถอนตัวยากแน่นอน

แมคคานิคอล คีย์บอร์ด กับ CNC Machining บนอุตสาหกรรมการผลิต

จากที่เกริ่นไว้ข้างต้นว่าคีย์บอร์ดนั้นแบ่งแยกเป็น 3 แบบหลัก แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่หากต้องการสร้างอุปกรณ์ของคีย์บอร์ด เครื่อง CNC Machining Center เนี่ยแหละที่จะเข้ามาเป็นจอมทัพสำหรับเนรมิตสิ่งที่ผู้สร้างต้องการ ตามหลักง่าย ๆ ยังไม่ต้องเจาะลึกถึงรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น “เคส” คุณสามารถออกแบบผ่านเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แล้วจากนั้นก็ส่งต่อให้กับเครื่อง CNC ที่เกี่ยวข้องจัดการทำตามแบบที่คุณได้ดีไซน์เอาไว้ รวมไปถึง “คีย์แคป” และ “เพลต” ต่างก็ใช้ CNC Machining Center ทำขึ้นมาแบบจบ ครบวงจร ในที่เดียว

คีย์แคบ cnc

ที่น่าสนใจก็คือ ถ้าคุณอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในวงการนี้ การเป็นผู้สร้างในแบบ “Group Buy” การรู้จักกับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มีเครื่องมีประเภทนี้เอาไว้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่ว่าการรังสรรค์ผ่านแบบจำลอง 3 มิติ ของคีย์บอร์ดแบรนด์คุณ จะได้คลอดออกมาตรงตามสเป็คที่คาดหวังโดนใจเหล่าบรรดาผู้ใช้ที่เชื่อในการดีไซน์ เชื่อในสเป็ค เชื่อในการนำเสนอของคุณ หากคุณมีไอเดียเจ๋ง ๆ บางทีอาจสร้างแบรนด์และกลายเป็นหนึ่งธุรกิจใหม่ของคุณได้เลย

สุดท้ายฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่า เร็วนี้โรงกลึงพี-วัฒน์กำลังมีเเผนจะรับบริการทำคีย์แคปผ่านกระบวนการของเครื่อง CNC ขอแค่คุณมีแบบให้เรา แล้วยังไงคอยติดตามกันได้เลย ชาว Keyboard Mechanicalian!!!

น่าสนใจมากน้อยแค่ไหน.. อนาคตของ CNC Machining x ปัญญาประดิษฐ์ ?

ปัญญาประดิษฐ์

มาปิดท้ายซีรีส์ “CNC Machining” ไปกับเราที่นี่ ด้วยการร่วมมองอนาคตของเทคโนโลยีไปพร้อม ๆ กัน ว่าในระยะเวลาอันใกล้และไกลต่อแต่นี้จะสามารถยกระดับได้ขนาดไหน มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ผู้ที่ข้องแวะในวงการนี้ได้อีก จากที่ได้บรรยายสรรพคุณมากมายว่าสิ่งนี้นั้นมีความดีความชอบอย่างไรบ้างต่ออุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ โดยเฉพาะวงการยานยนต์

ถ้ายังจำกันได้… เราเคยนำเสนอมุมมองต่อโลกอุตสาหรรมที่สื่อการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง “Forbes” (เทรนด์อุตสาหกรรม 2021 จากยุคเดิมสู่ อุตสาหกรรม 5.0 ผ่านมุมมองสื่อดัง Forbes) นั้นวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามามีส่วนอย่างมากในช่วงเร็ว ๆ นี้ และทุกอุตสาหกรรมควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ คือการร่วมทำงานกับ “ปัญญาประดิษฐ์” ไม่ว่าจะเป็นการร่วมพัฒนาก็ดี หรือจะเลือกหยิบใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนก็ดี แต่คำว่า “ของมันต้องมี” อาจจะต้องขีดเส้นใต้เอาไว้เลย หากคุณต้องการพัฒนาธุรกิจของตนเอง..

ปัญญาประดิษฐ์

3 กำลังสำคัญแห่งอนาคต ที่เตรียมขับเคลื่อนไปพร้อมกับเทคโนโลยี CNC

ด้วยความที่เทคโนโลยี CNC นั้นพัฒนาต่อเนื่องแบบไม่มีหยุดหย่อน ทำให้แนวโน้มของหลายบริษัทนั้นเปลี่ยนไป รวมถึงการเปิดรับนวัตกรรมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น แม้ทุกอย่างจะอยู่บนหลักการพื้นฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ดูเหมือนว่าเทรนด์ ณ ตอนนี้ ผู้ผลิตกำลังเร่งเสริมทัพด้วยการไล่ล่าเทคโนโลใหม่ ๆ มาเพิ่มศักยภาพให้กับโรงงานของตนเอง ดังเช่น 3 ปัจจัยหลักที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้

วัสดุอุปกรณ์ชั้นสูง

นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะถูกปรับเข้ามาใช้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ บนเทรนด์โลกปัจจุบัน เพราะทุกอย่างนั้นหากแค่ฟังดูเผิน ๆ ดูเหมือนจะย้อนแย้งกันไปเสียหมด กล่าวคือ เราต้องการวัสดุที่พรีเมียมมากขึ้น แต่ต้องมีน้ำหนักเบา อยากได้ความล้ำสมัยแต่ก็ต้องสอดคล้องไปกับความ “รักษ์โลก” ตามนโยบายและข้อบังคับเฉพาะที่ถูกกำหนดขึ้นสำหรับการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผลอันเนื่องมาจากอัตราการบริโภคทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง (สำหรับโรงกลึงพี-วัฒน์ของเราก็ใช้อุปกรณ์ชั้นสูง เครื่องจักรระดับไฮ-เอนด์ เหมือนกันนะ ^^)

ทั้งนี้ เพื่อผลิตยานพาหนะให้อยู่บนมาตรฐานข้อกำหนดต่าง ๆ แถมยังต้องรักษาประสิทธิภาพโดยรวมของการผลิต วัสดุพิเศษจะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น อลูมิเนียม คอมโพสิตคาร์บอน-นาโน ใช้แทนส่วนประกอบต่าง ๆ ของบอดี้ ระบบขับเคลื่อน จนไปถึงช่วงล่างทั้งหมดของยานยนต์ ความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น น้ำหนักเบาขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และความทนทานที่มากขึ้น ต่างเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากเทคโนโลยีเหล่านี้ฟิวชั่นกันทั้งหมด

ปัญญาประดิษฐ์

เทคโนโลยี CNC สำหรับรถยนต์ไร้คนขับ

จริง ๆ นี่คงไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นเทคโนโลยีมาหลายปีแล้ว ที่ชัดเจนสุดคงจะเป็น “เทสล่า” ของ “อีลอน มัสค์” แต่เอาเข้าจริงแวดวงนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเอง เพียงแต่ความสำเร็จของยอดนักธุรกิจจอมทวีตนั้นเสียงดังกว่าใคร ทำให้ดูเหมือนว่า เทสล่า ของเขาพร้อมเขย่าโลกอยู่ตลอดเวลา

เป้าหมายของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่อจากนี้ คือมุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมการผลิตรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้เองโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลจากมนุษย์โดนสิ้นเชิง และก็อีกเช่นเคย… สิ่งที่จะสานฝันให้โปรเจกต์นี้เข้าใกล้ความเป็นจริงมากที่สุด ต่างก็มีคำว่า “CNC” เข้ามาเป็นตัวผสาน โดยคราวนี้จะเป็นการรวมพลังกับ “ปัญญาประดิษฐ์” ด้วย 2 กำลังสำคัญนี้เองทำให้อนาคตของยานยนต์อัตโนมัติเต็มรูปแบบเข้าใกล้ทุกคนมากกว่าที่คาดไว้พอสมควร

ปัญญาประดิษฐ์

เครื่อง CNC ในช่วงแรกเริ่มเดิมทีเลย ยังต้องอาศัยข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมคอยแก้ไขปัญหาและต้องมีการวินิจฉัยอย่างสม่ำเสมอ การเข้ามาของ “ปัญญาประดิษฐ์” สู่อุตสาหกรรมยานยนต์ทำให้ทุกอย่างถูกยกระดับขึ้น กลายเป็นว่าเครื่องจักรเหล่านี้สามารถวินิจฉัยพร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันทีด้วยตนเอง ซึ่งการประหยัดเวลาการหยุดทำงานของเครื่องจักรสามารถนำไปต่อยอดกระบวนการอื่นอีกมากมาย

ส่วนอีกสิ่งที่น่าสนใจอย่างมาก คือการพิจารณาใช้ AI สำหรับผลิตยานยนต์คุณภาพสูงขึ้น โดยเทคโนโลยีนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความสม่ำเสมอของ CNC Machining ได้มากกว่าที่เคยเป็น

ปัญญาประดิษฐ์

CNC Machining ตัวเลือกยืนหนึ่ง “ในอุดมคติ” ต้นแบบอุตสาหกรรมยานยนต์

ความพิเศษของเทคโนโลโยนี ยังคงเป็นตัวเลือกในอุดมคติลำดับต้น ๆ ของการสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมยานยนต์ และมั่นใจได้เลยว่าจะคงอยู่ต่อไปอีกหลายต่อหลายปี นอกเหนือจาก 3 สิ่งที่เราได้กล่าวไว้เนื้อหาด้านบน ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการสามารถสำรวจตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าตนเองได้อย่างเหมาะเจาะ

เมื่อไรก็ตามที่ CNC Machining วิวัฒน์ร่วมกับ “ปัญญาประดิษฐ์” ได้แบบเต็มประสิทธิภาพ กระบวนผลิตยานยนต์จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดอีกครั้ง จนถึงตอนนั้นโลกยุคใหม่แห่งอุตสาหกรรมน่าจะมีอะไรให้เราได้ศึกษาเพิ่มเติ่มเพื่อใช้สอยประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้กันอีกเยอะเลยทีเดียว

ขอบคุณสำหรับข้อมูลประกอบบทความดี ๆ จากเว็บ https://www.fastradius.com

ความอัจริยะของ CNC Machining Center “คอนดัคเตอร์” บนโลกของยานยนต์

CNC Machining Center

“คอนดัคเตอร์” หรือที่พากย์ไทยได้ว่า “วาทยกร” ผู้ผสานเสียงทุกเครื่องดนตรีทุกชิ้นให้เป็นหนึ่งเดียวบนเวที “ออเครสต้า” ก็เปรียบได้กับ CNC Machining Center (หรือเรียกสั้น ๆ ว่า CNC) บนโลกอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่คอยกำหนดทุกเครื่องจักรแต่ละส่วน แต่ละกระบวนการให้ผลิตชิ้นงานออกมาได้ตรงตามทุกความการเพื่อให้เนรมิตส่วนประกอบต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นรถยนต์คันงามหนึ่งคัน

ซึ่งก็ต่อเนื่องจากบทความก่อนในเรื่องของ อุตสาหกรรมยานยนต์กับ CNC Machining และโรงกลึงพี-วัฒน์ ที่เราเคลมนักเคลมหนาว่าหาก “เฮนรี่ ฟอร์ด” ผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ ยังมีลมหายใจ เทคโนโลยีนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เขารักอันดับต้น ๆ ได้ไม่ยาก ก่อนที่เราจะสาธยาย “ความพิเศษ” ของ CNC ว่าเข้ามายกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ในด้านการผลิตได้อย่างน่าทึ่งมากแค่ไหน

แต่สำหรับใครที่ยังนึกภาพตามไม่ออกว่าเทคโนโลยี CNC นี้เกี่ยวข้องอย่างไรในกระบวนการของโรงงานรถยนต์บ้าง ทำไมบุคลากรหลายต่อหลายคนถึงกับต้อง “โค้งคารวะ” ให้กับสิ่งนี้ เนื้อหาด้านล่างนี้จะพาคุณไปหาคำตอบว่ารถยนต์หนึ่งคัน ส่วนไหนบ้างที่ CNC มีส่วนช่วยในการออกแบบชิ้นส่วนและผลิตบ้าง เชิญเลื่อนเพื่อทัศนาต่อกันได้เลย

เทคโนโลยี CNC Machining Center สิ่งนี้ “สรรค์สร้าง” อะไรได้บ้างกับรถยนต์ ?

หากจะมานั่งไล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยบอกเลยว่าทำเป็นคลิปวิดีโอลง Youtube น่าจะง่ายกว่าเยอะ ฉะนั้น เราขออนุญาตพูดถึง “ชิ้นส่วนหลัก” ของรถยนต์หนึ่งคันนั้นมีอะไรบ้างที่ CNC สามารถออกแบบและผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว จนทำให้การผลิตรถยนต์หนึ่งคันของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นถูกยกระดับ ถึงกับมอบคำนิยามให้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีแห่งยุคนี้

CNC Machining Center
การติดตั้งไฟส่องสว่าง (Lighting)

การผลิตชิ้นส่วนไฟส่องสว่างของรถยนต์ต่างก็มีเทคโนโลยี CNC เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งก็คือ Machining Poly (Methyl Methacrylate) (PPMA) หรือเรียกภาษาแบบเข้าใจง่ายว่า “อะคริลิกแก้ว” และนี่ก็เป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีชนิดนี้แค่กับอลูมิเนียม แต่ยังเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนในการผลิตแสงภายใน ภายนอกของตัวรถ รวมถึงไฟหน้าอีกด้วย

ที่น่าสนใจที่สุดคือ กระบวนการนี้ใช้เวลาน้อยมากทั้ง ๆ ที่วัสดุที่เราได้พูดถึงต้องผ่านทั้งการเจียรและขัดเงาซึ่งปกติกินเวลาพอสมควร ดังนั้น CNC จึงกลายเป็นทางเลือกหลักที่ผู้ผลิตรถยนต์เลือกใช้เพื่อสร้างต้นแบบในการทำไลท์ติ้งทั้งหมดให้กับตัวรถไปโดยปริยาย

เครื่องยนต์ (Engines)

อันนี้คาดว่าผู้ประกอบการหลายท่านน่าจะพอเดาออกว่าส่วนประกอบโดยมากของเครื่องยนต์ คงต้องมีเทคโนโลยีนี่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว เพราะขึ้นชื่ออลูมิเนียม เหล็ก ของแข็งต่าง ๆ เครื่องจักรแบบแมนนวลต้องมีส่วนแน่นอน ซึ่งหากมีเทคโนโลยี CNC เข้ามาทำหน้าที่เสมือนเป็น “วาทยกร” คอยกำหนดอีกที ทุกอย่างก็จะออกมาตามต้นแบบทุกกระเบียดนิ้ว 

ยกตัวอย่างเช่น หลังออกแบบบล็อกฝาสูบของรถยนต์โดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรก็จะจัดการร่ายชุดคำสั่งไปยังเครื่องมือออกแบบที่ใช้มอเตอร์ผ่านเครื่อง CNC เพื่อทำการตัดบล็อกเครื่องยนต์ออกจากบล็อกอลูมิเนียมนั่นเอง

ฟังดูเหมือนจะง่ายดายไปเสียหมด เพราะศูนย์ควบคุมเครื่องจักรส่วนใหญ่สมัยนี้ล้วนติดตั้งโปรแกรมเครื่อง CNC เอาไว้ แต่การจะให้ทุกเครื่องนั้นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพดำเนินทุกอย่างตามค่าที่ได้ตั้งไว้จำเป็นต้องมี “วิศวกรผู้ชำนาญการ” คอยทำหน้าที่ควบคุม โดยมีการกล่าวกันว่ากระบวนการนี้นั้นมีมูลค่ามหาศาลเกี่ยวกับการผลิต ค่อนข้างใช้เวลานาน และเหมือนเป็นชาเลนจ์เล็ก ๆ ของอาชีพวิศวกรผู้ดูแลกระบวนการนี้เลยทีเดียว

สวิงจากสิ่งที่ฟังดูเหมือนง่ายแล้วกลายเป็นขั้นตอนสุดเสี่ยง แต่สุดท้ายก็จะจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอน หากทุกอย่างออกมาตามที่กำหนดแบบเป๊ะ ๆ เพราะเมื่อตั้งค่าโปรแกรมทุกอย่างเรียบร้อย เครื่องจักร CNC จะรับหน้าที่สานต่อสิ่งที่เหลือต่อจากนี้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ “แรงงานมนุษย์” ส่งผลให้นอกจากวิศวกรจะมีเวลาสร้างสรรค์ชิ้นงานเพิ่มแล้ว ยังลดภาระการใช้แรงงานโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

CNC Machining Center
กระบอกสูบ (Cylinder Heads)

อย่างที่ได้บอกไปว่า CNC นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ของวงการยานยนต์อีกต่อไปแล้ว การมีเทคโนโลยีนี้ผู้ผลิตสามารถสร้างกระบอกสูบและบล็อกเครื่องยนต์ได้เอง ซึ่งมันเป็นส่วนประกอบหลักที่ตอบสนองวัตถุประสงค์สูงสุดของเครื่องยนต์สันดาปภายใน แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบริษัท 

เท่าที่บอกได้คือส่วนประกอบบางส่วนของสิ่งนี้นั้นค่อนข้างหาได้ยาก ฉะนั้น การสร้างต้นแบบ CNC จึงกลายเป็นส่วนสำคัญการออกแบบโมเดลเครื่องยนต์ที่คุณสามารถกำหนดเองได้ทั้งหมด

โดยทั่วไป ส่วนประกอบดังกล่าวได้รับการออกแบบจากบล็อกอะลูมิเนียมเพียงชิ้นเดียว แต่จริง ๆ คุณสามารถทำได้มากกว่านั้น ไม่ว่าจะการผลิตชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง วาวล์ ระบบเบรค เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ และระบบปั๊มเชื้อเพลิง ทั้งหมดนี้โรงงานรถยนต์สามารถทำได้เองทั้งสิ้น

กระปุกเกียร์ (Gearboxes)

กระปุกเกียร์นั้นเป็นหนึ่งในระบบส่งกำลังของเครื่องยนต์ ซึ่งหากคุณแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วจะพบกับส่วนประกอบของเกียร์และเพลาจำนวนมากอยู่ในนั้น และด้วยประสิทธิภาพของเครื่องจักร CNC ที่มีความแม่นยำระดับสูงในการตัดชิ้นส่วนต่าง ๆ แถมยังทำซ้ำได้ทีละจำนวนมาก ผู้ผลิตจึงสามารถผลิตชิ้นส่วนของเกียร์ได้อย่างรวดเร็ว

CNC Machining Center
แผงหน้าปัดภายใน (Interior Panels)

ปกติงานในโรงกลึง เครื่องกลึง เครื่องตัด จะเป็นตัวเอกของงาน แต่เครื่องกัดอัตโนมัติ (Milling Machines) จะเข้ามามีส่วนอย่างมากเกี่ยวกับแผงหน้าปัดภายใน โดยใช้เทคโนโลยี CNC ร่วม ด้วยคุณลักษณะเด่นที่คุณต้องไม่ลืมว่าสิ่งนี้สามารถกำหนดความซับซ้อนสัมผัสได้ถึงทุกอนูทุกการสอดคล้องกับพื้นผิวต่าง ๆ รวมถึงส่วนประกอบอย่างพลาสติก ดังนั้น เครื่องมือที่ใช้มอเตอร์ต่าง ๆ เมื่อถูกตั้งค่า CNC จึงสามารถเลือกตัดเฉพาะส่วนที่คุณต้องการตามที่ได้ตั้งค่าอย่างอิสระ

คอนดัคเตอร์ สำคัญต่อ “ออเครสต้า” เช่นไร CNC สำคัญต่ออุตสาหกรรมยานยนต์เช่นนั้น

จะเห็นได้ว่าทุกส่วนที่ได้กล่าวไป ล้วนแล้วแต่มีเครื่องจักรกลคอยทำหน้าที่ของตัวเองทั้งหมด แต่การมีอยู่ของ CNC Machining Center จะช่วยให้ทุกการออกแบบของแต่ละชิ้นส่วนนั้นสอดประสานกันได้เป็นอย่างดี เสมือนท่วงทำนองของแต่ละโน้ตที่แม้จะต่างเครื่องดนตรีหากแต่มี “คอนดัคเตอร์” คอยกำหนดทิศทาง สุดท้ายแล้วก็จะอยู่บนเส้นทางเดียวกันไปจนจบการแสดง กลายเป็นสุดยอดชิ้นงานตามที่เราได้กำหนดเอาไว้แล้วตั้งแต่เริ่มอย่างสวยงาม

อุตสาหกรรมยานยนต์ กับ CNC Machining และโรงกลึงพี-วัฒน์

อุตสาหกรรมยานยนต์

จากบทความก่อนหน้านี้ที่โรงกลึงพี-วัฒน์ได้แชร์เกร็ดความรู้-ความสำคัญเกี่ยวกับ CNC Machining หรือพากย์ไทยได้ว่า “เครื่องจักรกล CNC” (ทำความรู้จักเครื่องกลึง CNC Machining Center ตัวช่วยยกระดับ “งานกลึง” และมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลก) ซึ่งเจ้าเครื่องจักรอัจฉริยะนี้ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ที่เข้ามายกระดับอุตสาหกรรมโรงงาน สร้างมาตรฐานงานกลึงและทุกกระบวนการที่จำเป็นต้องใช้ความแม่นยำ ความละเอียด ชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูง รวมไปถึงงานประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งก็สามารถควบคุมได้ด้วยระบบ CNC แทบจะทั้งหมด

และสำหรับในโลกของ อุตสาหกรรมยานยนต์ ต้องบอกเลยว่าถูกยกระดับด้วยนวัตกรรมนี้แบบเต็ม ๆ ขอกล่าวถึงจุดเริ่มต้นเล็กน้อยเมื่อ 100 กว่าปีก่อนที่นวัตกรรมต่าง ๆ ได้ถูกเชื่อมโยงโดยตรงกับอุตสาหกรรมนี้ ต่อยอดจนมาถึง ค.ศ. 1913 ที่ เฮนรี่ ฟอร์ด ผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ ปฏิวัติวงการผลิตรถยนต์ ไม่ใช่แค่ทำให้เคลื่อนที่ได้โดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว ความว้าวของครั้งนั้นคือ “อัตราการผลิต” ที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนโลกไปอย่างสิ้นเชิง และหากผู้ก่อตั้งหนึ่งในแบรนด์ยานยนต์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกยังมีลมหายใจอยู่ คงจะรู้สึกรัก CNC Machining ไม่แพ้ใคร เพราะไม่ช่วงไม่กี่ปีมานี้ ระบบ CNC กลายเป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ความก้าวหน้าในการออกแบบหุ่นยนต์ และกระบวนการผลิตอัตโนมัติแห่งยานยนต์อันเป็นเจตนารมย์เริ่มต้นของยุคก่อนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ กล่าวได้ว่านี่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการผลิตแบบอัตโนมัติโดยแท้จริง

เข้าใจ CNC Machining คร่าว ๆ ภายในหนึ่งนาที

CNC Machining เป็นกระบวนการผลิตที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนนั้นมีความแม่นยำสูงทั้งแบบโลหะและพลาสติก โดยกระบวนการจะเริ่มต้นด้วยการแปลงแบบจำลองดิจิทัลของชิ้นส่วนตามค่าคำแนะนำของเครื่อง

จากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังเครื่อง CNC ที่เหมาะสม เช่น เครื่องกลึง เครื่องมิลลิ่ง เครื่องตัด และอื่น ๆ ต่อด้วยกระบวนการของเครื่องนั้น ๆ จนกว่าจะออกมาเป็นชิ้นส่วนตามที่เราต้องการตามค่าที่เราได้กำหนดไว้แล้วด้วยความหลากหลายที่เครื่อง CNC สามารถกำหนดค่าได้ การปรับระดับความซับซ้อน เทคโนโลยีนี้จึงเสมือนเกิดมาเพื่อ อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์ x เครื่องจักรกล CNC ?

อย่างที่ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้น CNC Machining สิ่งนี้นั้นได้เข้ามายกระดับกระบวนการผลิตรถยนต์ แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ชนิดที่ เฮนรี่ ฟอร์ด ตื่นขึ้นมาเห็นแล้วยังต้องหลงรักหัวปักหัวปำ ซึ่งทำให้ผู้ผลิตทั่วโลกไม่พลาดที่จะตักตวงผลประโยชน์จากกระบวนการนี้

ข้อได้เปรียบการผลิตยานยนต์

ความเร็วในการผลิต

สำหรับปริมาณการผลิตตั้งแต่ปานกลางถึงสูง CNC Machining มีเวลาในการผลิตที่รวดเร็วมากกว่าแมนนวลดั้งเดิมอย่างมาก นั่นก็เป็นเพราะระบบอัตโนมัติที่ทำให้ร่นระยะการทำงานแบบที่ต้องใช้แรงงานออกไป ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของระบบและเครื่องจักรแทน แถมยังสามารถวางแผนการผลิตเพื่อเร่งความเร็วสูงสุด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่อง รวมถึงเลือกวัสดุที่เหมาะสมได้อย่างแม่นยำ

ระบบอัตโนมัติ

จุดเด่นที่เห็นกันแบบเตะตา คือ ระบบอัตโนมัติของเครื่องนี้ ข้อได้เปรียบดังกล่าวไม่ได้ช่วยแค่เรื่องความเร็วเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงความคล่องตัวในการผลิตตามกระบวนการต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมยานยนต์ สิ่งเหล่านี้ทำให้เราสามารถโฟกัสกับงานออกแบบและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้มากขึ้น ปล่อยให้เรื่องการผลิตเป็นของเครื่องจักรฮีโร่นี้แทน

การทำซ้ำ

ในฐานะที่ CNC Machining มีกระบวนการควบคุมที่ถูกดำเนินการโดยคอมพิวเตอร์เป็นหลัก จึงรับประกันได้เลยกับความสามารถในการ “ทำซ้ำ” ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตั้งค่าการผลิตระดับอุตสาหกรรมนั้น ยิ่งทำให้แน่ใจได้ว่าชิ้นส่วนต่าง ๆ จะมีความสอดคล้องกันในระดับ “Batch to Batch” เพื่อให้รถแต่ละคันออกมาได้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ข้อได้เปรียบนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก

ความแม่นยำ

เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการทำซ้ำ CNC Machining สามารถตอบสนองความคลาดเคลื่อนที่จำเป็นสำหรับการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ และเครื่องยนต์ นอกจากนี้ยังเข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับการผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนสูง เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ทำให้สิ่งนี้ยกระดับการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การปรับแต่ง

แม้ว่าความจริงแล้ว อาจจะไม่เหมาะกับการปรับแต่งมากนัก แต่ในฐานะการผลิตแบบเติมแต่ง ก็สามารถใช้งาน CNC Machining เพื่อผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการปรับแต่งตามความต้องการที่แตกต่างจากตัวแบบเดิมได้เช่นกัน แถมยังใช้เวลาอันสั้นไม่ว่าจะเป็นการผลิตในปริมาณเท่าไหนก็ตาม

อุตสาหกรรมยานยนต์

โรงกลึงพี-วัฒน์ตอบสนองสิ่งไหนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

แนวโน้มตลาดยานยนต์บ้านเรา ณ ปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง สืบเนื่องจากประชากรมีกำลังซื้อมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าว่ากันตามตรงแล้วตลาดนี้ยังคงมีวัตถุดิบอีกหลายส่วนหลายมุมให้ผู้ประกอบการได้เลือกนำเสนอแก่ผู้บริโภค เพราะหากมีการใช้งานอยู่เสมอ การซ่อมบำรุง ปรับปรุง หรือจะปรับแต่งตามความต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว

ยุคเศรษฐกิจที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่กันตอนนี้ การพูดถึงอะไหล่แต่งหากเป็นเรื่องความสวยงามจากบอดี้พาร์ทต่าง ๆ อาจดูไกลตัวเล็กน้อย แต่ถ้าเป็นเรื่องอะไหล่แต่งเพื่อสมรรถนะการใช้งาน อะไหล่ยนต์เพื่อทดแทนชิ้นส่วนเดิมด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานผ่านการผลิตด้วยเครื่องมือระดับสูง ก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่หากประชากรยังต้องใช้รถเป็นพาหนะโดยสาร ไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็ตาม

ฉะนั้น คุณสามารถเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริโภคกับเราด้วยการศึกษารีเสิร์ชหาความต้องการว่าเทรนด์ตอนนี้มีอะไรบ้างที่ได้รับความนิยม สิ่งที่หลายคนมองหาในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้คืออะไร สิ่งไหนที่อาจเป็นทางออกซึ่งเรา โรงกลึงพี-วัฒน์นั้นพร้อมตอบสนองทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์แบบใดก็ตาม ขอแค่เพียงกำหนดสเป็คมาเท่านั้น CNC Machining ของที่นี่จัดให้ได้ทุกแบบตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้งานและความต้องการของผู้ประกอบการได้เต็มประสิทธิภาพแน่นอน

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลประกอบบทความจาก www.rapiddirect.com

ทำความรู้จัก เครื่องกลึง CNC ตัวช่วยยกระดับงานกลึง ให้กับโรงงานทั่วโลก

เครื่องกลึง CNC

แวดวงอุตสาหกรรมการผลิต เชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยิน ได้เห็น CNC Machining Center หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่าเครื่อง CNC สิ่งนี้ถือเป็นเครื่องจักรหลักของอุตสาหกรรมโลหะการ เพื่อสร้างชิ้นงานต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ถ้าให้ยกตัวอย่างผ่านบริการของโรงกลึงพี-วัฒน์ของเรา ที่ใช้ เครื่องกลึง CNC ผลิตชิ้นงานในโปรเจคต่าง ๆ อย่างเช่น เครื่องจักรกลพิเศษเฉพาะทาง ชิ้นส่วนโรบอท อะไหล่แต่งรถยนต์-มอเตอร์ไซค์ และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

สำหรับคำว่าเครื่องจักรระดับ “ไฮเอนด์” ที่เราเน้นย้ำมาตลอด เครื่องกลึง CNC จึงเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแม่ทัพหลักของโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงโรงกลึงพี-วัฒน์ของเรา และโรงงานชั้นนำที่ได้มาตรฐานระดับสากลทั่วไป

ส่วนในเรื่องของความสำคัญ หากถามว่าทำไมเครื่อง CNC จึงได้รับความนิยมและได้รับความไว้วางใจให้เป็นคีย์แมนของวงการผลิต รวมถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่สามารถมั่นใจได้เลยว่าชิ้นงานของคุณทุกชิ้น ทุกแบบ จะถูกสร้างมาถูกต้องตามรูปทรงที่ต้องการ ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ครบทุกฟังก์ชั่น มาร่วมกันหาคำตอบความอัจฉริยะของ CNC Maching Center ผ่านเนื้อหาด้านล่างนี้ได้เลย

เครื่องกลึง CNC

CNC Machining Center คืออะไร?

คำว่า “CNC” นั้นมาจาก Computer Numerical Control ความหมายคือ เครื่องจักรกลที่ทำตามด้วยระบบคำสั่งคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ ความละเอียดของคำสั่งจะช่วยให้การผลิตนั้นได้ขนาดและรูปทรงถูกต้องตามที่ต้องการชนิดว่าหากมีความคาดเคลื่อนจริง ๆ มีเพียงแค่ 0.001 mm. เท่านั้น ซึ่งก็เป็นดีเทลในระดับที่แทบจะไม่มีผลต่อการนำไปใช้งานเลยด้วยซ้ำ

แถมอีกส่วนสำคัญที่ทำให้เครื่อง CNC นั้นกลายเป็นพื้นฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หลักเลยคือสิ่งนี้มี ATC อุปกรณ์เปลี่ยนทูลอัตโนมัติ (Automatic Tool Changer) ประกอบอยู่ด้วย การใช้งานจะลื่นไหลไม่จำเป็นต้องหยุดเพลา ใช้มือเปลี่ยนเครื่องมือเอง ช่วยประหยัดเวลาสำหรับการผลิตและกระบวนการอื่นได้มากเลยทีเดียว

นอกจากผู้ประกอบการที่เลือกใช้เครื่องนี้แล้ว ปัจจุบันยังมีภาคการเรียนการสอนที่เปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามาารถในการใช้ CNC Machining Center แบบครบวงจร

รู้จักกับโครงสร้างพื้นฐานเครื่องกลึง CNC

หากเคยเห็นหรือเคยใช้งานเครื่องกลึงมือมาก่อน จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของ เครื่องกลึง CNC นั้นมีความคล้ายคลึงกันมากอยู่เหมือนกัน แต่สิ่งที่ทำให้เครื่อง CNC ยกระดับไปอีกขั้น ข้อแตกต่างหลัก ๆ คือ ระบบการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร และระบบตรวจวัด 

เพียงแค่สองส่วนนี้ก็ช่วยให้การผลิตนั้นมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น  มั่นใจในคุณภาพของชิ้นงานได้มากขึ้น ตรงตามความต้องการมากขึ้นทั้งในเรื่องของฟังก์ชั่นการใช้งานและรูปทรง หากรวมกับโครงสร้างหลักแบบ Manual จะประกอบด้วย 5 โครงสร้างด้วยกัน ดังนี้

 1. ระบบขับเคลื่อน 
 2. ระบบจับยึด
 3. ระบบตรวจวัด
 4. ระบบไฟฟ้า
 5. ระบบควบคุม

จาก 5 ระบบที่ว่ามานี้ ที่เราได้กล่าวข้างต้นว่า 2 ระบบที่สร้างความแตกต่างทำให้ความเป็นเครื่อง CNC นั้นเหนือระดับกว่าเครื่องกลึงแบบทั่วไป เนื่องด้วยระบบการวัดของเครื่องจักรรุ่นใหม่ในยุคนี้มีความละเอียดที่สูงมาก ส่วนพระเอกอย่างระบบควบคุมนั้นก็สั่งได้ตามต้องการด้วยโค้ดที่คุณสามารถโปรแกรมเพิ่มเติมให้ตรงตามกับความเหมาะสมได้เสมอ

ซึ่งช่างเทคนิคและวิศวกรของโรงกลึงพี-วัฒน์ของเราก็ใช้ระบบนี้อย่างชำนาญและมีประสิทธิภาพ เสริมความมั่นใจในคุณภาพของชิ้นงานทุกชิ้นให้แก่ลูกค้า 🙂

ไม่ใช่แค่กับเครื่องกลึงแต่เพียงอย่างเดียว เครื่องจักรแบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอุตสาหกรรมการผลิตหลากหลายแบบ ทั้ง เครื่องเจียร เครื่องพิมพ์ และเครื่องตัด ก็ล้วนแล้วแต่ใช้ระบบนี้เพื่อประสานงานกัน เพื่อให้ชิ้นงานมีความละเอียด สวยงาม มีความซับซ้อนสูงแค่ไหน ก็ใช้ระบบควบคุมที่ว่านี้สั่งการได้ครอบคลุมทั้งหมด

สร้างชิ้นงานคุณภาพสูง ด้วย “เครื่องกลึง CNC”

ด้วยระบบของเครื่อง CNC ที่มาพร้อมกับความอัจฉริยะในด้านการควบคุมและสั่งการ ทำให้สิ่งนี้ก้าวข้ามขีดจำกัดในการผลิตเหนือเครื่องจักรแบบเดิม วัสดุที่ต้องการความละเอียดสูงแบบงานกลึง หากต้องการงานคุณภาพ ระบบเทคโนโลยีแบบ CNC พร้อมเป็นคำตอบสุดท้ายให้กับทุกโรงกลึงและโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากความละเอียดที่เน้นย้ำอยู่ตลอด การเลือกใช้งานเครื่องจักรระดับไฮเอนด์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน จะช่วยให้ความเร็วในการผลิตชิ้นงานเพิ่มขึ้นได้หลายเท่าตัว เนื่องจากระบบ CNC สามารถควบคุมเครื่องกลึงหลายเครื่องได้ในเวลาเดียวกัน 

พูดได้ว่านอกจากจะละเอียดยิบระดับ 0.001 mm. แล้วยังมีความรวดเร็วสูง ตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพ และทันต่อการใช้งานซึ่งกลายมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักของเทรนด์บริการในปัจจุบันอีกด้วย

เครื่องกลึง CNC

รู้โครงสร้างเพื่อ “สร้างความเชื่อมั่น” ให้กับทุกชิ้นงานของคุณผ่านบริการของโรงกลึงพี-วัฒน์

การจะเลือกรับบริการใดสักอย่างหนึ่ง ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทลายกำแพงต่าง ๆ ได้อย่างดี ไม่ใช่ในแง่ของอุตสาหกรรมการผลิตเพียงอย่างเดียว 

หากแต่ความเชื่อใจในการใช้บริการ หากได้รู้ว่าเครื่องมือของโรงงานที่เราได้เลือกเพื่อเป็นตัวแทนทำการผลิตสินค้าชิ้นงานนั้นเป็นอย่างไร ได้มาตรฐานสากลมากน้อยแค่ไหน 

สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้การประสานงานแต่ละกระบวนการเป็นไปอย่างลื่นไหล กอปรกับการมอบความไว้วางใจต่อทีมงานผลิตได้อย่างเต็มที่ จากนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่อง CNC ที่จะ “เนรมิต” ทุกสิ่งที่อยู่ในแพลนกลายเป็น “ชิ้นงานจริง” ที่พร้อมส่งถืงมือคุณด้วยความรวดเร็วในทุกขั้นตอนบริการของเรา 

เครื่อง CNC ในแบบที่โรงกลึงพี-วัฒน์เลือกใช้นั้นมีความเหมาะสมกับงานกลึงทุกชนิด ความเชี่ยวชาญของเราพร้อมพิสูจน์คุณภาพผ่านทุกชิ้นงาน ผลิตได้ตามแบบ ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ ด้วยโรงกลึงของบริษัทเอง มั่นใจได้เลยว่าเครื่องนี้สามารถผลิตชิ้นส่วนวัสดุตามขนาดรูปทรงที่คุณต้องการ ต่อให้เป็นงานกลึงที่มีความละเอียด ความซับซ้อนสูงระบบอัจฉริยะ CNC Machining Center เอาอยู่แน่นอน