Skip to content

รู้หรือไม่ ?! เทรนด์เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ที่มาแรงในตอนนี้คือ ?! (อัปเดทล่าสุด)

ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา วงการอุตสาหกรรมต่างหันมาใช้เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการผลิตสินค้ากันเพิ่มมากขึ้น เพราะด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และสามารถช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นลงได้ อีกทั้งยังเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ จึงทำให้เกิดการใช้ เทคโนโลยี เข้ามาช่วยเสริมในกระบวนการผลิตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมกันมากขึ้น ซึ่งทั้งนี้ ถ้าหากธุรกิจสามารถเลือกใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม ก็จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ในบทความนี้เราจะพาไปส่อง เทรนด์เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ที่น่าจับตามในตอนนี้ มีอะไรบ้าง ? ตามมาดูกันเลย..

โรงงานอัจฉริยะ (Foresight Factories)

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเริ่มมีการใช้ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะกันเพิ่มมากขึ้น เป็นไปตามแนวโน้มของการที่ AI หรือ โรบอท ที่ในทุกวันนี้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด และสามารถช่วยเหลืองานของมนุษย์ได้แม่นยำและหลากหลายมากขึ้น ผ่านการเทรนนิ่งด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่โรงงานดิจิทัล มีผลให้โรงงานอัจฉริยะมีการพัฒนาทัศนคติและการมองการณ์ไกล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์ได้อย่างมีนัยสำคัญ เช่น การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยระบุปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในอนาคต และเข้าใจผลกระทบของการดำเนินงาน ก่อนที่จะมีการดำเนินการจริง ซึ่งจากผลการวิจัยนี้ มีผลที่แสดงให้เห็นว่าระดับการใช้ระบบอัตโนมัติโดยเฉลี่ยในโรงงานเพิ่มขึ้น 10% จากร้อยละ 69 เป็นร้อยละ 79 และคาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า อาจเกิดขึ้นได้มากกว่านั้น

เทรนด์เทคโนโลยี อุตสาหกรรม
Image by usertrmk on Freepik

การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance)

เป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เข้ามาช่วยในเรื่องการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องจักรในภาคการผลิตอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการคาดการณ์ปัญหาและการชำรุดก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้การระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจริง และทำความเข้าใจผลกระทบของการดำเนินการก่อนที่จะมีการดำเนินงานจริงนั้น จะช่วยทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถวางแผนและดำเนินการซ่อมบำรุงได้ทันท่วงทีในได้เวลาที่เหมาะสม อีกทั้งยังลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและมีค่าใช้จ่ายสูง รวมไปถึงการหยุดการทำงานของเครื่องจักรที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตขององค์กรได้อีกด้วย

การผลิตแบบ Decentralized Manufacturing

ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตอย่างมาก การเกิดสถานการณ์นี้ได้กระตุ้นให้ธุรกิจจำเป็นต้องประเมินแบบจำลองทางเลือกเพื่อลดการหยุดชะงักของการผลิตให้มากที่สุด เพื่อรองรับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องคอยคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจเพียงคนเดียว และในอนาคต เทรนด์เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในรูปแบบนี้แสดงให้เห็นว่าการผลิตแบบกระจายศูนย์จะกลายเป็นแนวทางหลักในอีก 5 ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน และด้วยเทรนด์นี้เองที่ทำให้นักธุรกิจได้มีการพัฒนาแนวคิดขึ้นใหม่ โดยอิงจากโรงงานขนาดเล็กที่มีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายและปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้ง่ายมากขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว

เทรนด์เทคโนโลยี อุตสาหกรรม
Image by freepik

เทรนด์เทคโนโลยี อุตสาหกรรม การใช้ชีวิตกับหุ่นยนต์ (Living with Bots)

เป็นเทรนด์ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการช่วยเหลือและทำงานในหลายด้านของชีวิตประจำวันได้มากขึ้น ซึ่งเทรนด์นี้มาในรูปแบบที่มีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในหลายสถานการณ์ เช่น การใช้หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมเพื่อทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายหรือบริเวณที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปได้ง่าย รวมไปถึงการใช้หุ่นยนต์ในการช่วยเสริมความสามารถของมนุษย์ในการทำงาน เช่น การใช้หุ่นยนต์ในการช่วยงานด้านการแพทย์ การให้บริการลูกค้า หรือการดูแลผู้สูงอายุ หรือในด้านของงานบ้านก็มีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการช่วยเหลืองานบ้านได้อีกหลายอย่าง เช่น การทำความสะอาด การทำอาหาร หรือการจัดการและควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้าน เป็นต้น

เทรนด์การเชื่อมต่อทรงประสิทธิภาพ 5G

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ทันสมัยและทรงประสิทธิภาพในปัจจุบัน คือ เทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นการพัฒนาการเชื่อมต่อไร้สายที่มีความเร็วสูงกว่ารุ่นก่อนหน้า (4G) และมีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลที่เร็วขึ้นอย่างมาก จากผลการวิจัย PwC ได้สรุปผลการใช้เทคโนโลยี 5G และระบบ IoT ว่าจะมีความสำคัญและครอบคลุมมากขึ้นในทุกภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยตรง ดังนั้นการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G ในภาคธุรกิจทั่วโลก จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี้ผลการวิจัยยังบอกอีกว่า การใช้งาน 5G ในภาคการผลิต จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2030 ได้สูงถึง 1.30 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนจากสินค้าที่มีความบกพร่องได้ถึง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย สรุปได้ว่าการนำเทคโนโลยี 5G เข้าสู่สายการผลิต จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในธุรกิจ อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจได้ในระยะยาว

เทรนด์เทคโนโลยี อุตสาหกรรม
Image by rawpixel.com on Freepik

ไม่ตกเทรนด์ อัปเดทข่าวสาร เตรียมตัวให้พร้อม

การเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต และเกาะกระแส อัปเดทข่าวสารด้านเทรนด์เทคโนโลยี อุตสาหกรรมอยู่เสมอ นั้นมีความสำคัญสำหรับทุกคนที่อยู่ในวงการการผลิต โรงงาน โรงกลึง และผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ End-to-end ดังนั้น คุณจำเป็นต้องรู้ให้ทันโลกว่ามีเทคโนโลยีเกิดใหม่อะไรที่สามารถช่วยลดต้นทุนที่มีอย่างจำกัด และนำไปใช้อย่างคุ้มค่าให้คุณได้ ที่สำคัญช่วยคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ลดความสูญเสีย เพิ่มความยืดหยุ่น แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของผลผลิตเดิม หรือได้โบนัสคือสามารถอัปเกรดคุณภาพของผลผลิตได้มากกว่าคู่แข่ง

Cover Image : Image by freepik

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
หมวดหมู่
ติดตามเราใน Social

สาระนิยม
ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านงานผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและกระบวนการทางวิศวกรรม

โรงกลึงพี-วัฒน์ ยึดมั่นปรัชญาในการทำงานตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น เราเน้นใส่ใจลูกค้า มอบงานคุณภาพสูง ตรงต่อเวลา ราคาเหมาะสม ควบคุมงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

“ร่วมมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”

ป้ายกำกับ

ai (4) AR (2) artificial intelligence (3) CNC Machining (6) CNC Machining Center (7) cobot (2) IIoT (2) Internet of Things (4) IoT (6) robot (3) Robotics (2) ก๊าซเรือนกระจก (2) ขยะอุตสาหกรรม (2) งานกลึง cnc (6) จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (3) บล็อคเชน (2) ปัญญาประดิษฐ์ (5) พลังงานทดแทน (2) พลังงานลม (2) พลังงานหมุนเวียน (2) พลังงานแสงอาทิตย์ (2) ภาวะโลกร้อน (3) มลพิษทางอากาศ (2) มลภาวะทางอากาศ (2) รักษาสิ่งแวดล้อม (2) รักษ์โลก (6) ลดโลกร้อน (6) วันหยุดบริษัท (4) วิทยาการหุ่นยนต์ (2) หุ่นยนต์ (4) หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (5) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (3) อุตสาหกรรม (3) อุตสาหกรรม 4.0 (3) อุตสาหกรรมการผลิต (3) อุตสาหกรรมยานยนต์ (3) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (4) อุตสาหกรรมโรงงาน (3) เครื่อง CNC (5) เครื่องกลึง CNC (7) เครื่องจักร CNC (4) เครื่องจักรกล CNC (3) เทคโนโลยีโรงงานอุตสาหกรรม (2) เทรนด์ 2023 (3) แนวโน้มอุตสาหกรรม (2)