Skip to content

/

/

Tag: นิคมอุตสาหกรรม

อุทกภัย

แนวทางกอบกู้เครื่องจักร CNC ในเหตุอุทกภัย

หลังจากประเทศไทยเจอฤทธิ์ของพายุ “เตี้ยนหมู่” ทำให้เกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวะ แถมคราวนี้ยังหนักข
อ่านต่อ