Skip to content

/

/

Tag: มาตรการโควิด-19

แนวทางป้องกันโควิด-19 โรงงานอุตสาหกรรม

แนวทางป้องกันโควิด-19 โรงงานอุตสาหกรรม มั่นใจได้มากน้อยแค่ไหน?

ในยุคที่สถานการณ์ของโคโรน่าไวรัสส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการทำธุรกิจทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย
อ่านต่อ